18
مه

کیسی فرش

در متن و حاشیه برخی از فرش‌ها نوعی جمع شدگی دیده می‌شود. به طوری که فرش در این قسمت برجسته و اضافه‌تر به نظر رسد. به این عیب فرش کیسی گفته می‌شود. کیسی در لغت به معنی چین و شکن، چروک و ناهمواری است. فرش‌هایی که دارای کیسی هستند ظاهر خوبی ندارند و علاوه بر آن بیش‌تر در معرض ساییدگی قرار گرفته، پرزهای فرش زودتر از بین می‌روند. مهم‌ترین دلایل کیسی در قالی‌های نیمه بافت عبارت از موارد ذیل است.

کیسی فرش به دلایل گوناگونی که عمدتا عامل انسانی است در فرش ایجاد می‌شود.

مدور نبودن زیر دار: اگر ساختمان قالی به شکلی باشد که هنگام پایین کشی فرش، باید مقدار بافته شده را به دور زیر دار لوله کرد و باید دقت داشت تا زیر دار کاملاً مدور و گرد باشد. وجود لبه‌های تیز و هر گونه برآمدگی بر روی زیر دار باعث خواهد شد تا هنگام لوله شدن فرش بر روی آن در همان قسمت برآمده فشار زیادی به فرش وارد می‌شود و به اصطلاح محل برامدگی درفش جا باز می‌کند.

پرزهای اضافی و هر نوع وسیله دیگر که به طور سهوی در هنگام لوله شدن فرش به دور زیر دار، داخل فرش و در میان تاب‌های آن قرار می‌گیرد که در اثر تکرار فشار وارده بر فرش تا زمان اتمام آن باعث ایجاد کیسی در همان محل می‌شود.

یکی از خدمات رفوماندگار رفع کیسی فرش است

جمع شدگی چله‌ها در ناحیه گلیم بافی قبل از شروغ بافت، بهم خوردن نظم چله‌ها و جمع شدن آن‌ها در هنگام گلیم بافی باعث چیم و چروک گلیم خوردگی گلیم بافی فرش می‌شود. در صورت بافت چنین متن فرش و حاشیه آن در امتداد چین و چروک گلیم بافی، قسمت‌های بافته شده فرش نیز دچار کیسی می‌شود.

عدم رعایت دوخت صحیح فرش به زیر دار در هنگام پایین کشی، چنانچه  در هنگام پایین کشی در محل دوخت فرش به زیر دار چه به وسیله نخ، سوزن و چه به وسیله تسمه چرمی و میخ، جمع شدگی به وجود آید. ادامه بافت باعث جمع شدگی و کیسی فرش می‌شود. این حالت در دارهای فارسی که شیوه پایین کشی آن‌ها به صورت دوخت است، دیده می‌شود.