18
مه

پیش‌کشی نامناسب فرش

از آنجایی که فرش دستباف، توسط نیروی انسانی انجام می‌گیرد، امکان وجود هر گونه خطا بر روی آن امکان‌پذیر است. یکی از این آسیب‌ها عدم پیش‌کشی مناسب در حین بافت است.

پیش‌کشی نامناسب فرش، تأثیر ویژه‌ای بر ظاهر فرش دارد

در بررسی پشت برخی از فرش‌های نیمه بافت و حتی بافته شده، برجستگی کوچک از نخ خامه‌ها دیده می‌شود. به عبارت دیگر قسمت انتهایی یک گره‌ها از پشت فرش نسبت به سایر گره‌ها برجسته‌تر دیده می‌شود. این عیب در اثر عدم پیش‌کشی گره‌ها به هنگام بافت ایجاد می‌شود.

پیش از اتمام هر رج فرش، بافندگان باید با استفاده از دست و شانه، گره‌ها را به سمت جلو کشیده و با این عمل از بیرون آمدن قسمت انتهایی گره‌ها از پیش فرش جلوگیری کنند که به این عمل پیش کشی گفته می‌شود. عدم توجه بافندگان به این امر باعث می‌شود که پس از اتمام فرش، پشت آن از یکنواختی، نظم و زیبایی لازم برخوردار نباشد. برای جلوگیری از این عیب باید نکاتی را مد نظر قرار داد که مهم‌ترین ان‌ها به شرح ذیل است:

برای ترمیم آسیب عدم پیش‌کشی فرش، فرش خود را به مجموعه رفو ماندگار بسپارید

الف) شانه‌کشی باید پس از بافت هر رج قالی انجام شود. به خصوص اگر از گره فارسی یا برخی گره‌های ظریف (گره هنری) استفاده می‌شود.

ب) در صورت نبودن شانه از انگشتان دست برای جلو کشی گره‌ها در هنگام زدن گره و پس از شانه زدن استفاده شود. 

ج) قشوکشی و شانه کردن پرزهای بافته شده علاوه بر این که به پرزها نظم می‌دهند، باعث می‌شوند که سرهای آزاد خامه‌ها از لابلای دیگر پرزها بیرون آمده و در راستای بن گره قرار گیرد. این امر در جلوه‌ی طرح بافته شده و شکیل و زیبا بودن آن کمک شایانی می‌کند.