18
مه

تو رفتگی و شکم دادگی فرش

برخی از فرش‌ها به دلایل گوناگون ممکن است حاشیه‌های طولی و عرضی فرش در یک خط مستقیم قرار نداشته و دارای تو رفتگی و یا برآمدگی شود، دچار عیب...

ادامه مطلب